Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
NGUYỄN THỊ UYÊN 8,000,000 VNĐ Cá Nhân
GIA ĐÌNH THOA 6,000,000 VNĐ Cá Nhân
NGUYỄN THỊ THANH TÂM 5,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 5,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 1,000,000 VNĐ Cá Nhân
DUONG DANG ANH PHUONG 500,000 VNĐ Cá Nhân
HỒ QUANG HÙNG 5,000,000 VNĐ Cá Nhân
PHÙNG XUÂN TRƯỜNG 5,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 2,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 500,000 VNĐ Cá Nhân
«12...67»
Đăng ký