Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
Hội Doanh Nhân Trẻ Bắc Ninh 200,000,000 VNĐ HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ BẮC NINH
NGUYỄN TUYẾT MAI 600,000 VNĐ Cá Nhân
NGO CHI LE 30,000,000 VNĐ Cá Nhân
PHẠM THỊ THANH HẠNH 39,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 20,000,000 VNĐ Cá Nhân
HÀ ĐỨC HÙNG 20,000,000 VNĐ Cá Nhân
PHAN THỊ KIỀU LÊ 20,000,000 VNĐ Cá Nhân
VINH HONMA 10,000,000 VNĐ Cá Nhân
PHÙNG THANH VŨ 10,000,000 VNĐ NAM VIỆT ÚC MIỀN TRUNG
PHÙNG THANH VŨ 10,000,000 VNĐ NAM VIỆT ÚC MIỀN TRUNG
«12...5...»
Đăng ký