Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
CÔNG TY NUTIFOOD 100,000,000 VNĐ CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
AN CUONG 50,000,000 VNĐ Cá Nhân
HUỲNH BÍCH NGỌC 200,000,000 VNĐ Cá Nhân
HỒ BẢO VINH 20,000,000 VNĐ Cá Nhân
TRAN THI NGUYEN TRAM 50,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 100,000,000 VNĐ Cá Nhân
LE DAC LAM 50,000,000 VNĐ Cá Nhân
TRẦN QUANG NGHỊ 295,000,000 VNĐ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
NGUYỄN VŨ LINH 20,000,000 VNĐ CÔNG TY TNHH CHÍNH HÒA
CTY CPDT HOÀNG PHÚC QT 100,000,000 VNĐ CTY CPDT HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
«12...4...7»
Đăng ký