Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
CÔNG TY TRƯỜNG LONG 80,000,000 VNĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG
DAI SU HOA HAU LUONG LINH 200,000 VNĐ Cá Nhân
ANH GIANG 800,000,000 VNĐ NGẦN HÀNG VPBANK
PN CTN 200,000,000 VNĐ Cá Nhân
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LONG PHƯƠNG 1,000,000,000 VNĐ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHƯƠNG
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 390,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 500,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 3,000,000 VNĐ Cá Nhân
LÊ QUANG HẢI 3,000,000 VNĐ Cá Nhân
TRẦN DUY HY 200,000,000 VNĐ Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
«1...3...7»
Đăng ký