Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
CAO THI NGỌC DUNG 160,000,000 VNĐ Cá Nhân
CÔNG TY L&A 100,000,000 VNĐ CTY CP ĐẦU TƯ L&A
SHARK LIÊN 50,000,000 VNĐ Cá Nhân
NGUYEN VAN HUNG 50,000,000 VNĐ Cá Nhân
VIET HOA 50,000,000 VNĐ YBA HCM
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 1,800,000 VNĐ Cá Nhân
NGUYỄN HỒNG NHUNG 5,000,000 VNĐ VietPhil Education Group
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH 500,000,000 VNĐ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Em Anh TẤN SACO 16,000,000 VNĐ Cá Nhân
ANH TUẤN 200,000,000 VNĐ Cá Nhân
«12...7»
Đăng ký