Ảnh Họ & tên Góp tiền Đơn vị đóng góp
ĐẶNG HỒNG ANH 800,000,000 VNĐ CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM
NGUYỄN NGỌC TẤN 50,000,000 VNĐ CÔNG TY DU LỊCH & VẬN CHUYỂN SACO TRAVEL
SHARK PHÚ 800,000,000 VNĐ TẬP ĐOÀN SUNHOUSE
TRẦN LỆ NGUYÊN 800,000,000 VNĐ TẬP ĐOÀN KIDO
ANH PHÚ 400,000,000 VNĐ Cá Nhân
HỒ PHƯƠNG THẢO 300,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 300,000,000 VNĐ Cá Nhân
TRẦN KHẢI HOÀN 300,000,000 VNĐ Cá Nhân
MTQ Ủng Hộ Ẩn Danh 200,000,000 VNĐ Cá Nhân
CAO TIEN VI 240,000,000 VNĐ Cá Nhân
«12...7»
Đăng ký